Serviciile noastre

✔️ Prin contabilitate financiara si de gestiune oferim:

 • Introducerea datelor initiale de preluare a unei contabilitati (solduri initiale, rulaje, solduri parteneri, clienti, datorii)
 • Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data preluarii precum si periodic
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare
 • Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii
 • Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale

✔️ Prin salarizare si resurse umane oferim:

 • Intocmirea contractelor de munca si a dosarelor de personal
 • Intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate
 • Teste de aptitudini in functie de postul oferit de angajator pentru angajati

✔️ Prin consultanta oferim:

 • Consultanta privind legislatia financiar – contabila si fiscala
 • Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale
 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora
 • Consultanta la calculul taxelor directe si indirecte
 • Rapoarte de analiza financiara a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investitiilor)
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Intocmirea studiilor de fezabilitate, in vederea obtinerii de finantari

❣️ SERVICII NOI:

 • Inregistrare firme
 • Evaluare imobile